Social – og sundhedshjælper og assistenter

Kursus i brug af Omsorgskufferter. For Social- og Sundhedshjælpere samt assistenter

Undersøgelse viser, at døden på plejecentre og sociale institutioner bliver kaldt Døden på 2. og 3. klasse. Årsagen til disse betegnelser, er at omsorgspersonalet disse steder oftest ingen eller kun lidt uddannelse har i omsorg for døende. På dette kursus gives kursisterne lettilgængelige redskaber til at skabe en værdig død for deres beboere.

Omsorgskufferterne™, som er en del af kursuskonceptet, er udviklet med det formål at give omsorgspersonalet lettilgængelige redskaber til at skabe en personlig og værdig livsafslutning for deres beboere. Omsorgskufferterne™ er fortrinsvis udviklet til institutionsbrug, herunder plejecentre, hvor tingene kan bruges igen og igen. Årsagen til, at tingene kommer i trolley-kufferter, er, at de derved let kan tages frem, når behovet opstår.

Efter workshoppen har kursisten erhvervet sig all-round redskaber til at kunne drage omsorg for døende, samt inddrage pårørende til disse.

Der medfølger to forskellige Omsorgskufferter™ i kurset. Flere kan tilkøbes til reduceret pris.

Download pdf her:  Kursus i brug af omsorgskufferten SSH-SSA

Download pdf her: Heldagskursus i brug af omsorgskufferter Socialpædagoger

Workshoppen Livets Cirkel er en en-dags workshop.

På workshoppen får kursisten redskaber og inspiration til at forholde sig til egen død, for derigennem bedre at kunne forholde sig til andres.

Efter endt workshop, er kursisten klædt på til at turde varetage omsorgen for døende og pårørende, samt deltage i svære samtaler om døden.

Download pdf her: Livets Cirkel – Mit liv-min død SSH SSA