Om os

 Om os

Birgitte IfEBirgitte Due Jensen Koch, Grundlægger

Udvikling og undervisning

bk@ifore.dk

LinkedIn profil

Master i Humanistisk Palliation. BA Social Educator/Professionsbachelor som pædagog. Derudover en professionel baggrund i Socialpsykiatrien, hjemmeplejen og på plejehjem, med pleje og støtte til voksne med (varig) fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse og/eller misbrugsproblemer. Certificeret underviser i Sidstehjælpskurset. Frivillig i Røde Kors som Vågekone.

Birgitte deltager i konferencer, kurser og uddannelser verden over, og henter jævnligt ny viden hjem fra udlandet (USA, England, Schweiz, Tyrkiet, Rumænien mm) såvel som fra Danmark. Heriblandt Advanced Care Planning.

Birgitte grundlagde Institut for Eksistens i 2012.

Jeg brænder for at bidrage med at gøre døden til noget, vi ikke behøver at frygte. Livskvalitet er for mig bl.a., at vi har redskaber til at gøre den sidste tid for et andet menneske så behagelig og værdig som muligt. Ikke blot for den døende men i høj grad også for menneskene omkring.

Da jeg var 23 år, begik min mor selvmord med sovemedicin, efter et års svær sygdomsforløb med knoglekræft. Lægerne havde kort før hendes død vurderet, at hun havde tre måneder mere at leve i. Hun var syg og døde i en tid, hvor viden om god og omsorgsfuld pleje for døende var svært mangelfuld. Der fandtes endnu ikke hospice, og sygehusene var ikke klædt på til opgaven. Og vi pårørende vidste slet ikke noget. Ingen bør komme derud hvor de som døende bliver drevet til at tage sit liv, fordi lidelsen bliver for stor. Tværtimod skal menneskene omkring den døende klædes på, så livskvalitet kan være mulig, lige til det sidste. Dødens problematikker og mangfoldighed interesser mig, og driver mig til hele tiden at undersøge og forstå dette forunderlige grundvilkår, og deraf udvikle koncepter, produkter og metoder til at en værdig livsafslutning kan opnås. Jeg vil desuden gerne bidrage til at aftabuisere døden.

Medlem:

  • Foreningen for Palliativ Indsats
  • EAPC European Association for Palliative Care
  • Hospiceforeningen

Kontakt: bk@ifore.dk  Tlf. 51343540