Referencer

Referencer

Udtalelser fra brugere af Omsorgskufferterne™

”Alle har godt gang i kufferterne og de er gode”.  –Sygeplejerske, A. Nielsen. Langeland Kommune

Vi har ikke fortrudt, at vi har købt Omsorgskufferterne, det har hjulpet vore beboere og givet os et værktøj til den optimale palliative behandling” –Personalet på Dalby Ældrecenter

Udtalelser fra kursister i Palliation

Kurset var en stor inspirationskilde, og jeg oplevede en utrolig selvudvikling. Kurset som helhed har betydet, at jeg har fået øjnene op for en ny retningslinje i livet. Jeg er blevet mere målrettet.”- Kursist Lone H.

Udtalelser fra kursister på workshoppen Mit liv – Min død

“Der er fortalt om døden på en naturlig og lærerig måde. Interessant at høre om dødens historie! De opgaver, vi sammen fik, gav stof til eftertanke samt gav regnbuen flere farver i form af at lytte til gruppens tanker. Tak for en skøn søndag.”

“Gode informationer, tankevækkende, tydelighed, stillingtagen omkring egen død, gode samtaler, humor, dybde, etik. Tak for en dejlig dag :-)”

“Der har været rigtig mange gode ting, jeg tager med mig herfra, bl.a. døden – tanker omkring egen død. Tage stilling til organdonation m.m.”

“God viden omkring døden – og de forskellige facetter. Nye gode tanker omkring eget liv og død. TAK”

“Tilskyndet/puffet til at tænke over, hvad jeg selv kunne tænke mig, der skal ske i forbindelse med min død. Kurset har sat mange tanker i gang hos mig vedrørende livet og døden!! Spændende samtaler med mine bordfæller.”

“Det har skabt nye tanker for eftermælet, så dem, der skal ordne begravelsen, ikke skal tage stilling.”

“Fået mere viden om døden og opdaget, at der er ting, jeg skal tale med mine børn omkring den sidste tid og donation.”

“Jeg synes, at de snakke i vores gruppe ud fra de givne opgaver har været meget givende. Jeg er blevet afklaret med mig selv omkring nogle væsentlige spørgsmål. Og så er jeg overrasket over den totale tryghed, som jeg oplever, der er i gruppen.”

“Har fået bekræftet, at det er vigtigt at forholde mig til døden som en naturlig konsekvens af livet!”

Udtalelser fra fagfæller

“Birgitte Due Jensen Koch Jensen har – som en af de første i Danmark – gennemført en masteruddannelse i Humanistisk Palliation fra Aalborg Universitet i 2012.
Hun har gennem sit studieforløb ønsket at udvikle den palliative praksis i retning af grupper, der er socialt udsatte, og hendes masterafhandling omhandlede netop palliationen i relation til udsatte og svage grupper af mennesker. Det er vigtigt, at den palliative praksis udvikles yderligere i årene fremover og tager højde for forskellige typer af udsathed, og her vil Birgitte Due Jensen Koch utvivlsomt kunne yde et vigtigt bidrag med sine kompetencer og perspektiver.
Jeg byder derfor hendes videre arbejde med udviklingen af palliativ praksis velkommen, og det er min forhåbning, at hendes virke kan bidrage til en humanisering af døden i det danske samfund”. –
Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, Aalborg Universitet