Socialpædagoger

Workshop for Socialpædagoger

Workshoppen Livets Cirkel er en en-dags workshop.

På workshoppen får kursisten redskaber og inspiration til at forholde dig til egen død, for derigennem bedre at kunne forholde sig til andres.

Efter endt workshop, er kursisten klædt på til at turde varetage omsorgen for døende og pårørende, samt deltage i svære samtaler om døden.

Download pdf her:  Livets Cirkel Socialpædagoger ved bosteder

 

Kursus for Socialpædagoger

Undersøgelse viser, at døden på plejecentre og sociale institutioner/bosteder bliver kaldt Døden på 2. og 3. klasse. Årsagen til disse betegnelser er, at omsorgspersonalet disse steder oftest ingen, eller kun lidt, uddannelse har i omsorg for døende. Vi ønsker at give kursisterne redskaber til at skabe en værdig død for deres beboere.

Omsorgskufferterne™, som er en del af kursuskonceptet, er udviklet med det formål at give omsorgspersonalet let tilgængelige redskaber til at skabe en personlig værdig livsafslutning for deres beboere. Omsorgskufferterne™ er fortrinsvis udviklet til institutionsbrug, hvor tingene kan bruges igen og igen. Årsagen til, at tingene kommer i trolley-kufferter, er, at de derved let kan tages frem, når behovet opstår.

Efter workshoppen er kursisten klædt på til at kunne drage omsorg for døende samt inddrage pårørende til disse.

Download pdf her: Heldagskursus i brug af Omsorgskuffert™ for Socialpædagoger